Med fokus på rådgivning
Rådgivning i olika former för både privatpersoner och företagare är något Skandinaviska Enskilda Banken satsar på i dag, enligt Anders Ulfsparre, kontorschef i Lund.
Anders tillträdde som kontorschef för ett par månader sedan, vilket innebar att han också blev en sammanhållande länk mellan de sju olika bankkontoren inom sitt distrikt. Han var tidigare kontorschef i Trelleborg men innan dess jobbade han som ställföreträdande chef i Lund. Han förklarar att SEB i dag är till för alla.
- Vi har både större och mindre företag och privatmarknaden är uppdelad i tre grupper, säger han. Dels har vi en kundtjänst där vi tar emot samtliga kunder, dels en grupp för privatrådgivning upp till en viss nivå och en kapitalrådgivningsgrupp som bygger på avtal med kunderna och där man ger mer professionell rådgivning. För mer förmögna kunder finns också något vi kallar Private Banking och som ligger i Malmö.
För såväl företag som privatkunder finns givetvis ett brett spektra av tjänster med allt ifrån bolån och vanliga lån till sparande i olika former, till exempel pensionsförsäkringar och kapitalförsäkringar.

När det gäller uppdelningen på företagssidan riktar kundtjänsten in sig på mindre företag med en omsättning på upp till fem miljoner,
- I dagarna har vi dessutom öppnat en speciell tjänst kallad Enkla Firman, där vi vänder oss speciellt mot enskilda företagare, berättar Anders. Fördelen där är att man kan titta på både den privata sidan och företagssidan samtidigt, vilket är enkelt och smidigt för enskilda näringsidkare.
Större företag och aktiebolag med en omsättning på upp till 500 miljoner handhas på Företagsavdelningen, där man tar hand om allt som rör företagsfrågor. En annan avdelning, Tryggliv, har hand om främst tjänstepensioner och sjukvårdsförsäkringar.

Den skillnad Anders upplever från tidigare är att banken i dag satsar betydligt mer på hjälp och rådgivning åt kunderna än tidigare. För privatpersoner handlar det oftast om skydd för olika situationer, som till exempel om man blir arbetslös eller om räntan stiger och för företagarna handlar rådgivningen till exempel om att hjälpa kunden att få vardagen att fungera enklare. För båda grupperna finns givetvis också en hel del internettjänster.
- Även om vi har många konkurrenter bland till exempel nischbankerna i dag så riktar de ofta in sig på en enda del, medan vi tycker det är viktigt med helheten, konstaterar Anders avslutningsvis.


Skandinaviska Enskilda Banken

Bransch:
Bank / Rådgivning till företag

Telefon: 046-180 901
Fax: 046-127 650


Email:
anders.ulfsparre@seb.se

Hemsida:
www.seb.se

Adress:
Skandinaviska Enskilda Banken
Box 97
22100 Lund

| 13 SENASTE FÖRETAGEN